Про реєстрацію угод місцевого рівня

Про реєстрацію угод місцевого рівня

Обласна організація Профспілки

надає роз’яснення щодо реєстрації

районних та міських Угод

      Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 08.02.2012 р. N 257/18/93-12 правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод – з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників – визначає Закон України “Про колективні договори і угоди” (далі – Закон України).

Зазначеним Законом України передбачено, що угоди укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів (стаття 2).

Статтею 3 Закону України визначено, що:

– сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об’єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об’єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їх дії;

– угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об’єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об’єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами.

Відповідно до статей 5 та 42 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” управління, відділи місцевих державних адміністрацій є структурними підрозділами останніх.

Враховуючи викладене вище, обласним, районним, міським управлінням, відділам освіти та іншим структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій доцільно було б укладати колективні договори, що відповідало б нормам статті 2 Закону України “Про колективні договори і угоди”.

Слід зазначити, що згідно до статті 9 цього Закону України Міністерство здійснює повідомну реєстрацію галузевих та регіональних угод, а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої влади.

Разом з тим, зважаючи на те, що національним законодавством і міжнародними нормами передбачено ведення переговорів з укладання угод між організаціями роботодавців та представницькими організаціями працівників на добровільних засадах, та на те, що на практиці подекуди за ініціативою сторін, які добровільно беруть на себе певні зобов’язання і відповідальність щодо їх виконання, укладаються колективні угоди на місцевому рівні, на засіданні колегії Мінпраці 16 серпня 1995 р. місцевим органам виконавчої влади було запропоновано здійснювати повідомну реєстрацію регіональних галузевих угод в порядку, передбаченому для колективних договорів.

Водночас оскільки законодавством не передбачено укладання галузевих угод на місцевому рівні, не визначено порядок їх укладання, сферу дії, порядок їх реєстрації тощо, то місцеві органи виконавчої влади вже на свій розсуд вирішують, чи брати до уваги пропозицію Міністерства.

Верховна Рада України 2 липня 2013 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень на здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод». Суб’єктом законодавчої ініціативи виступив Кабінет Міністрів України. Законом усунено розбіжності між Законами України «Про колективні договори і угоди», «Про місцеве самоврядування», Кодексом законів про працю в Україні стосовно визначення повноважень щодо здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня. Визначено повноваження Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.

Зокрема внесено зміни до статті 15 Кодексу законів про працю України, згідно якої право здійснення повідомної реєстрації колективних договорів, окрім органів виконавчої влади, поширено на органи місцевого самоврядування.

Частиною 11 ст.9 право повідомної реєстрації колективних договорів і територіальних угод іншого рівня в установленому порядку надано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Раніше таке право мали лише органи виконавчої влади. Одночасно з генеральною, галузевою регіональною угодами, введено поняття міжгалузевої територіальної угоди.

Відповідні зміни внесено до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

                                     Юрисконсульт обласної

організації профспілки