Система управління охороною праці в навчальному закладі

Система управління охороною праці в навчальному закладі

Охорона праці — це система правових, соціально-економіч­них, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової  діяль­ності,

У статті 43 Конституції України записано, що «кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці». Законодавство про охорону праці складається з Закону України «Про охо­рону праці» від 14 жовтня 1992р. № 2694-ХІІ (далі— Закон № 2694), Кодексу законів про працю України, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван­ня, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІ\/ (далі — Закон № 1105) та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (далі — Закон № 1060) забезпечен­ня безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповно­важений ним орган, керівника навчального закладу.

Складові системи управління охороною праці…… 

Повний текст можна завантажити тут: Система управління охороною праці в навчальному закладі