Органи місцевого самоврядування мають право підвищити при наявності коштів посадові оклади педпрацівникам,...

Органи місцевого самоврядування мають право підвищити при наявності коштів посадові оклади педпрацівникам, які фінансуються з сільських, міських та районних бюджетів

   У зв’язку зі зверненнями працівників закладів та установ освіти щодо застосування постанови КМУ від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» обласна організація Профспілки працівників освіти і науки попросила ЦК Профспілки надати роз’яснення з наступного питання.

   Враховуючи те, що педагогічним працівникам, які фінансуються з освітньої субвенції, з 1 січня підвищено посадові оклади на 10 %, чи мають право органи місцевого самоврядування аналогічно підвищити при наявності коштів посадові оклади педпрацівникам, які фінансуються з сільських, міських та районних бюджетів, відповідно до підпункту а) пункту 4 постанови КМУ від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами.

   Публікуємо для Вашого поінформування лист-відповідь ЦК Профспілки.

Голові Закарпатської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України
Т.Ф.Повханич

Шановна Тетяно Федорівно!

   ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на Ваш лист щодо права органів місцевого самоврядування приймати власні рішення про підвищення розмірів посадових окладів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів, керуючись підпунктом «а» пункту 4 постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 р. № 1298, повідомляє наступне.

   Підпунктом «а» пункту 4 постанови Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

   Тобто йдеться про право керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, встановлювати конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них працівникам цих бухгалтерій.

   Розміри посадових окладів працівників централізованих бухгалтерій, створених при місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування затверджено в розділі XI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України № 1298.

   Право на встановлення конкретних посадових окладів працівникам бюджетних установ, закладів та організацій та доплат і надбавок до них надано керівникам цих установ.

   Відповідно до пункту 6 постанови № 1298 умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки розробляються міністерствами та іншим центральним органам виконавчої влади за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів. Такі умови затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

   Крім того, абзацом «а» підпункту 2 пункту 3 постанови № 1298 передбачено встановлення надбавок працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі.

   Щодо фінансового забезпечення таких виплат, то відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

   Відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві ради представляють відповідні територіальні громади, здійснюють від їх імені та їхніх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

   Відповідно до статті 1 закону місцеві бюджети – це плани утворення і використання фінансових ресурсів, які необхідні для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

   Одним з власних повноважень виконавчих органів міських рад, що передбачні статтею 32 зазначеного закону, є управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально- виховних закладів.

   Тому педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та інших закладів та установ освіти можуть встановлюватися зазначені вище надбавки в межах затверджених місцевими радами бюджетних призначень та фонду оплати праці, зокрема у розмірі, що передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, тобто, так звані «регіональні надбавки».

З повагою Голова Профспілки                                                               Г.Ф.Труханов

Закарпатський ОК надбавки ДНЗ, ПНЗ комунальні