Витрати на відрядження, новини 2018 року

Витрати на відрядження, новини 2018 року

Розмір добових витрат:

Гранична сума добових для:  
Працівників звичайних підприємств (пп.170.9.1Податкового кодексу, далі ПКУ)  
По Україні За кордон  
не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року’, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.

У 2018 році – 372,30 грн

не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день

‘ На 01,01,2018 р. мінімальна зарплата становить 3723 грн (ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р.№2246-VIII).

Терміни подання Звіту’

Напрям використання коштів Терміни подання
Готівку видали з каси або перерахували на особисту платіжну картку:
на відрядження (добові, проїзд, проживання) до закінчення 5-го банківського дня, що йде за днем завершення поїздки (пп.170.9.2 ПКУ, п.19 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 27.12.2017р. №148. Далі –Положення №148)
на закупівлю сільгосппродукції та заготівлю вторсировини не більше 10-ти робочих дні із дня видачі готівки під звіт, але водночас не пізніше 5-го банківського дня, що настав за днем закупівлі (пп.170.9.2 ПКУ, п.19 Положення №148)
На інші виробничі (господарські) потреби наступного дня” після отримання готівки під звіт. Якщо гроші одержано водночас на відрядження та госппотреби, строк подання Звіту подовжують до завершення поїздки (пп.170.9.2 ПКУ, п.19 Положення №148)
Кошти перерахували на корпоративну банківську платіжну картку:
готівку одержали через банкомат або кассу банку до закінчення 3-го банківського дня після завершення відрядження (абз. «а» пп.170.9.3 ПКУ, п.20 Положення №148)
розрахунки проводили в безготівковій формі (через платіжну картку) Не пізніше 10-ти банківських днів, а за наявності поважних причин роботодавець може його подовжити до 20-ти банківських днів (до уточнення питань щодо розбіжності між звітними документами) (абз. «б» пп.170.9.3 ПКУ, п.20 Положення №148)

 ‘Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом Мінфіну України від 28,09,2015р №841 (у редакції наказу Мінфіну України від 10,03,2016р.№350)

”Це дозволить уникнути штрафних санкцій за Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення з регулювання обігу готівки» від 12,06,1995р.№436/95(далі Указ№436)

Санкції за несвоєчасне подання звітності

Співробітник відзвітував та/або повернув у касу невитрачені гроші після закінчення граничного строку Санкції залежно від валюти авансу
Гривні інвалюта
До співробітника
якщо минув граничний строк звітування чи повернення невикористаної частини авансу за п.170.9 ПКУ 18% податку на доходи від усієї суми виданих під звіт чи вчасно не повернених коштів, збільшеної на коефіцієнт 1,219512 із п.164.5 ПКУ (пп.164.2.11 та п.167.1 ПКУ)’
1,5% військового збору від усієї суми виданих під звіт чи вчасно не повернених коштів (пп.пп.1.1 та 1.2 п.16′ підрозділу 10р. ХХ, п.163.1, пп,164.2.11 ПКУ)
за неповернення в установлений термін авансу, виданого в інвалюті на відрядження або госппотреби, та в інших випадках нездачі іноземної валюти, одержаної під звіт (абз. «е» ст.1 Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.1995р. №217/95-ВР, далі Закон №217) Штраф стагують у трикратній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованих у гривні за обмінним курсом НБУ на день погашення заборгованості”
До підприємства
за перевищення строків використання підзвітної готівки (ст. 1 Указу №436) штраф 25% від суми коштів, за якою не відзвітували  

‘При нарахуванні доходів, виражених в інвалюті, їх перераховують у гривні за обмінним курсом НБУ, що діє на момент одержання таких доходів (п.164.4. ПКУ)

”Строків перерахування цієї санкції не всановлено. Насамперед погашають збитки підприємства, а потім решту перераховують до держбюджету (ст.ст.2 та 3 Закону №217.)

Фінансовий відділ обласної організації Профспілки