Методичні рекомендації щодо організації роботи з охорони праці у закладах освіти

Методичні рекомендації щодо організації роботи з охорони праці у закладах освіти

   Охорона праці – це система правових, соціально-еко­номічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі праці. Поняття «охорона праці» досить широке. Воно включає питання безпеки виробництва, створення здорових та безпечних умов праці, профілактику захворю­вань, пожеж, нещасних випадків тощо.

   В Україні після здобуття нею незалежності одним із пер­ших був прийнятий закон «Про охорону праці», що створи­ло необхідну правову базу в організації роботи і контролю за станом охорони праці в усіх галузях народного господар­ства.

   У галузі освіти робота з охорони праці має певні осо­бливості та свою специфіку, оскільки вона організовується у різних за призначенням закладах освіти та охоплює як адміністративних, педагогічних, технічних працівників цих закладів, так і студентів, учнів, вихованців.

   Забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу, запобігання нещасним випадкам серед його учасників покладається на власника або уповноваже­ний ним орган і керівника закладу освіти. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці несе керівник і всі працівники та учні закладу освіти.

   Направляємо для використання в роботі Методичні рекомендації щодо організації роботи з охорони праці у закладах освіти.

Завантажити metoduchni_rekomendacii_