Обласний конкурс «Кращий профспілковий лідер 2019 року»

Обласний конкурс «Кращий профспілковий лідер 2019 року»

     З метою вдосконалення внутріспілкової роботи зі зміцнення єдності та консолідації профспілкового руху, підвищення ролі лідерів профспілкових організацій, розвитку їх творчої діяльності та ініціативи, створення умов для творчого росту профспілкових лідерів, посилення відповідальності щодо результатів своєї діяльності у вирішенні завдань організаційного і фінансового зміцнення Профспілки, мотивації профспілкового членства президія комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки постановила № П-23- 4  від 21.02.2019 р. провести у 2019 році обласний конкурс «Кращий профспілковий лідер 2019 року» та затвердити Положення та оргкомітет конкурсу

Прес-служба обласної організації Профспілки

 Додаток 1

до постанови президії комітету обласної організації Профспілки

від  21.02.2019 № П-23-4

 

ПОЛОЖЕННЯ

обласного конкурсу «Кращий профспілковий лідер 2019 року»

  1. Загальні положення

   Конкурс проводиться відповідно до Законів України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про об’єднання громадян” та сприяє мотивації профспілкової роботи, активізації діяльності профспілкового активу первинних профспілкових організацій закладів та установ освіти щодо реалізації статутних та програмних завдань Профспілки працівників освіти і науки України.

  1. Мета і завдання конкурсу

   Метою конкурсу є вдосконалення внутріспілкової роботи зі зміцнення єдності та консолідації профспілкового руху, підвищення ролі лідерів профспілкових організацій, розвитку їх творчої діяльності та ініціативи щодо використання у повній мірі визначених Законами України своїх прав і повноважень, ведення соціального діалогу з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками закладів та установ освіти зі створення сприятливих умов для забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі.

   Конкурс сприяє створенню умов для творчого росту профспілкових лідерів, посиленню відповідальність щодо результатів своєї діяльності.

  1. Організація та умови проведення конкурсу

   До участі в конкурсі на добровільних засадах залучаються профспілкові активісти міських, районних, первинних профспілкових організацій області (голови первинних профорганізацій, члени профкомів, члени комісій міських та районних комітетів Профспілки).

   Конкурс проводиться протягом календарного року.

   ля оцінки роботи профспілкових лідерів рішенням президії затверджується склад оргкомітету, який одночасно виконує функції журі конкурсу.

   Оргкомітет здійснює моніторинг діяльності профспілкових лідерів та оцінює рівень їх діяльності на основі показників, які визначені цим положенням.

   Заявка для участі в обласному конкурсі може здійснюватись міськими, районними профспілковими організаціями або самими профлідерами.

   Районні, міські організації можуть оголошувати регіональні конкурси, за результатами оцінювання яких визначається кращий профспілковий лідер та подаються відповідні документи до оргкомітету обласного конкурсу.

Перелік необхідних документів для участі в обласному конкурсі:

– лист-заявка на участь в обласному конкурсі;

– презентація профспілкової діяльності лідера (електронний варіант);

–  публікації у пресі тощо.

  1. Підведення підсумків та нагородження переможців конкурсу

  Заявки на участь у конкурсі подаються обласній організації Профспілки до 20 вересня 2019 року, підсумки конкурсу журі підводить до 01 грудня  2019 року.

  При підведенні підсумків конкурсу журі враховує результати оцінювання діяльності профспілкових лідерів відповідно до загальних критеріїв:

– зміст і якість наданих матеріалів із презентації профспілкової діяльності лідера;

– особиста ініціатива і творчість, організаторські здібності лідера з питань організації профспілкової роботи в трудовому колективі (конкретні приклади);

– робота лідера з мотивації профспілкового членства (залучення молоді, вшанування ветеранів, проведення профспілкових уроків, виступи на різних форумах з питань профспілкової діяльності, публікації у пресі, на інтернет-сайтах тощо).

   Остаточні підсумки та рішення журі щодо визначення переможців конкурсу затверджуються на засіданні президії комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки.

   Переможці конкурсу нагороджуються Почесною грамотою комітету обласної організації Профспілки та грошовою премією:

     за перше місце – 3,0 (три) тис. грн.;

     за друге місце – 2,5 (дві тисячі п’ятсот) тис. грн.;

     за третє місце – 2,0 (дві) тис. грн.

   Встановити також заохочувальні премії у сумі по 1,0 (одна) тис. грн. кожна за високі досягнення в роботі з певного напрямку профспілкової діяльності (захист трудових і соціально-економічних прав спілчан, спортивно-масова робота, організація дозвілля і відпочинку працівників та їх дітей, впровадження інноваційних форм і методів роботи у профспілковій діяльності, співпраця з соціальним партнером у створенні безпечних умов праці, мотивація профспілкового членства тощо).

  Досвід роботи кращих профспілкових лідерів буде висвітлюватись на сайті обласної організації Профспілки працівників освіти і науки.

Додаток 2

до постанови президії комітету обласної організації Профспілки

від  21.02.2019 № П-23-4

 

ОРГКОМІТЕТ

обласного  конкурсу «Кращий профспілковий лідер 2019 року»

Голова оргкомітету

Повханич Т.Ф. –  голова обласної організації Профспілки.

Заступник голови

Михайлова Х.С. – голова Мукачівської міської організації, голова комісії комітету обласної організації Профспілки.

Члени оргкомітету

Бута О.Й. – голова Міжгірської районної організації, член президії комітету обласної організації Профспілки;

Івановчик І.П. – спеціаліст виконавчого апарату комітету обласної організації Профспілки.

Кльофа І.В.  –  голова Виноградівської районної організації, член комітету обласної організації Профспілки;

Ключевська Г.В.  –  юрисконсульт виконавчого апарату комітету обласної організації Профспілки;

Малешко І.Ю. – голова Тячівської міської організації, член президії комітету обласної організації Профспілки;

Смірнов Ф.О. – спеціаліст виконавчого апарату комітету обласної організації Профспілки;

Федорчук Ю.В.  –  голова Мукачівської районної організації, член президії  комітету обласної організації Профспілки;

Суран Т.І. – голова первинної профспілкової організації викладачів і співробітників ДВНЗ «УжНУ», член президії  комітету обласної організації Профспілки.