Неоподатковувана частина подарунка цьогорічні зміни

Неоподатковувана частина подарунка цьогорічні зміни

   Вартість подарунка або його частини, яка не перевищує 25% мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), податком на доходи не оподатковується за нормою пп. 165.1.39 ПКУ Цього року ця норма зазнала змін, які нарешті призвели до єдиного коректного варіанта її трактування.

   Так цього року в пп. 165.1.39 ПКУ було вне­сено зміни, і тепер немає жодних різночитань: оподаткуванню підлягає лише сума, що пере­вищує встановлену межу 25% мінімальної заробітної плати — у 2019 році це 1043,25 грн.

   Частину вар­тості подарунка, яка перевищує цю суму, опо­датковують як додаткове благо — тобто за всі­ма правилами, які для цього випадку встанов­лено, зокрема, із застосуванням “натурально­го” коефіцієнта (п. 164.5 ПКУ). Доволі часто постає питання: чи слід спочатку застосувати коефіцієнт, а вже потім визначати неоподковувану частину, чи спочатку віднімаємо від загальної вартості подарунка суму 1043,25 грн, а вже на залишок “накручуємо” коефіцієнт.

   Правильним буде другий варіант. Адже пільга, яку встановлює пп. 165.1.39 ПКУ, не передбачає застосування “натурально­го” коефіцієнта для визначення неоподаткову­ваної частини подарунка. Наприклад, якщо весь подарунок коштує 1000 грн, ми “вписуємося” в неоподатковувану межу, і податок на доходи на цю суму не нараховуємо.

   Розрахунок коефіцієнта проводять за фор­мулою, даною в п. 164.5 ПКУ Щоправда, у разі, коли, окрім подарунка, іншого доходу фіз.особа не має, ми радимо під час обчислення ко­ефіцієнта враховувати не лише податок на до­ходи, а й військовий збір.

   У формі № 1ДФ неоподатковувану вартість подарунка відображаємо з ознакою ” 160″, опо­датковувану частину вартості — з ознакою “126” як додаткове благо.

Фінансовий відділ обласної організації Профспілки