Звернення первинних профорганізацій освітньої галузі щодо невиконання положень Закону України «Про...

Звернення первинних профорганізацій освітньої галузі щодо невиконання положень Закону України «Про освіту»

    На адреси Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Комітету ВРУ з питань освіти і науки,  Народних депутатів від конкретних виборчих округів первинними профспілковими організаціями галузевої Профспілки були спрямовані звернення з приводу затримки введення в дію та невиконання положень Закону України «Про освіту», який прийнятий 5 вересня 2017 року.  Понад 1 тис. звернень на вказані адреси направили і 242 первинні профорганізації освітньої галузі області.

   У зверненнях висловлені обурення щодо невиконання ст.61 Закону України «Про освіту», якою передбачено, що:

– посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат;

– посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків;

– найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії;

– кожний наступний посадовий оклад науково-педагогічного працівника підвищується не менше ніж на 10 відсотків від попереднього.

   На жаль, рівень посадових окладів, передбачений для педагогічних працівників на 2019 рік, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», зріс всього на 9%.

   Прожитковий мінімум для працездатних осіб, затверджений у Законі «Про державний бюджет  України на 2019 рік», становить 1921 гривню. Найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника за ЄТС, віднесений до 9 тарифного розряду, становить у 2019 році 3323 грн., що є на рівні 1,73  прожиткового мінімуму.

   Враховуючи зазначене, прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про освіту», зокрема, стаття 61 та  відповідне доручення  Верховної Ради України Кабінету Міністрів України про забезпечення до 2023 року поетапної реалізації положення частини другої статті 61 цього Закону, а при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб – до цього часу залишається декларативною нормою.

   Враховуючи наведене, профспілкові організації у зверненнях вимагають негайного виконання законодавства про освіту щодо щорічного поетапного виконання  прийнятого Верховною Радою України Закону «Про освіту» в частині забезпечення до 2023 року реалізації положень ч.2 ст. 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

   Напружена та неоднозначна ситуація склалася також із реалізацією Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 373 (із змінами) «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», якою  передбачено надбавку  в  граничному  розмірі 30 % посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 %, педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної),  вищої  освіти,  інших  установ і закладів, незалежно від їх підпорядкування.

   Розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці. Зазначена норма Постанови щодо встановлення надбавки за престижність педагогічної праці від 5% до 30% призводить до конфліктних ситуацій. Вважаємо встановлення надбавки за престижність педагогічної праці в межах так званої «вилки» від 5% до 30% неприпустимим і некоректним. Дана норма використовується керівниками закладів як інструмент маніпуляції, тиску та зловживань при встановлені працівникам надбавки за престижність педагогічної праці.  Адже тим самим законодавець створив такі умови, що надбавка за престижність педагогічної праці визначається здебільшого від розміру суми,  доведеної органом управління освітою.

   З метою усунення дискримінації в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників та забезпечення єдиних підходів щодо підвищення престижності педагогічної праці спілчанці у зверненнях вимагають підтримати зареєстрований у Верховній Раді України законопроект №10100 від 27.02.2019 року «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо виплати педагогічним та науково-педагогічним працівникам щомісячної надбавки за престижність педагогічної праці».

   Публікуємо для поінформування лист першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Олександра Співаковського до голови ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Георгія Труханова

Завантажити документ

vru_komitet

Прес-служба обласної організації Профспілки