Державні соціальні гарантії на 2020 рік

Державні соціальні гарантії на 2020 рік

Мінімальна зарплата на 2020 рік

З 1 січня 2020 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме:

  • у місячному розмірі: з 1 січня – 4723 грн (у 2019  – 4173 грн);
  • у погодинному розмірі: з 1 січня – 28.31 грн (у 2019 – 25.13 грн).

Військовий збір

Усі виплати, нараховані (виплачені) працівникам з утриманням із них ПДФО, оподатковуються і військовим збором за ставкою 1,5%.

Без змін залишаються строки сплати військового збору та звітування за ним.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Основні моменти, які повинен знати кожен податковий агент: ставки ПДФО, порядок визначення бази оподаткування (навіть «натуральний» коефіцієнт), порядок і форма звітування, строки сплати ПДФО до бюджету залишилися незмінними.

Прожитковий мінімум та пов’язані з ним виплати

Основні демографічні та соціальні групи населення Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць
з 1 січня з 1 липня з 1 грудня
Загальний показник 2027 грн 2118 грн 2189 грн
діти до 6-ти років 1779 грн 1859 грн 1921 грн
діти від 6 до 18 років 2218 грн 2318 грн 2395 грн
працездатні особи 2102 грн 2197 грн 2270 грн
особи, які втратили працездатність 1638 грн 1712 грн 1769 грн

Податкова соцпільга у 2020 році

Прово на пільгу Розмір, грн
Пільга для всіх платників податку (пп.169.1.1 ПКУ) 1051,00
Підвищена пільга для платника податку, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років, за пп.169.1.2 ПКУ – 100% загальної пільги надають у розрахунку на кожну дитину  

 

 

1051,00

Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп.169.1.3 ПКУ (150% загальної), – пільгу на дітей, згідно п пп.пп.«а» та «б» пп.169.1.3 ПКУ, надають у розрахунку на кожну дитину  

 

 

1576,50

Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп.169.1.4 ПКУ (200% загальної)  

2102,00

Граничний розмір місячного доходу у вигляді зарплати, який дає право на податкову соціальну пільгу (при застосуванні пільг на дітей за пп.169.1.2, пп.пп .«а» та «б» пп.169.1.3 ПКУ одному з батьків, одинокій матері (батьку), вдові (вдівцю), опікуну, піклувальнику сума збільшується кратно до кількості дітей)  

 

 

 

 

2940,00

Розмір доходів, які не оподатковуються

ПКУ встановлює низку видів доходів, які звільнені від оподаткування ПДФО, але у межах певного розміру (суми).

                           Подарунки та призи (пп.165.1.39 ПКУ)

Об`єкт оподаткування Звільнена від оподаткування сума Оподаткування суми, понад звільнену
Подарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань) у натуральній формі, вручені в одному місяців  

 

 

1180,75

Утримують 18% податку на доходи та 1,5% військового збору із суми перевищення (із застосуванням натуркоефіціента)/усієї суми грошового подарунка
Подарунки та призи грошима Не передбачено

Оплата навчання (пп.165.1.21 ПКУ)

Об`єкт оподаткування Звільнена від оподаткування сума Оподаткування суми, понад звільнену
Оплата за навчання, підготовку, перепідготовку фізособи у вітчизняному вищому або професійно-технічному закладі  

14169 за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізособи

Утримують 18% податку на доходи та 1,5% військового збору із суми перевищення (із застосуванням натуркоефіціента)/усієї суми грошового подарунка

Путівки (пп.165.1.35 ПКУ)

Об`єкт оподаткування Звільнена від оподаткування сума Оподаткування суми, понад звільнену
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування; Путівку надано один раз на календарний рік безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки)  
Путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів на території України платника податку та/або членів його сім`ї першого ступеня Путівку надано один раз на календарний рік безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) роботодавцем – платником податку, вартістю до 23615,00 Утримують 18% податку на доходи та 1,5% військового збору із суми перевищення (із застосуванням натуркоефіціента). Так само оподатковують повну вартість путівки, наданої роботодавцем, який не є платником податку на прибуток.

Iнші виплати та відшкодування від профспілки

   Відповідно до пп. 165.1.47 ПКУ, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ.

Отже, такі виплати та відшкодування не оподатковуватимуться у 2020 році, якщо їх розмір сукупно протягом такого року не перевищуватиме 2940,00 грн.

Благодійна допомога

Розмір нецільової благодійної допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у 2020 році становитиме вже 2940,00 грн .

Неоподатковуваний розмір добових витрат у 2020 році

Країна відрядження Неоподатковуваний розмір добових витрат з розрахунку на кожен день відрядження у 2019 році
Україна Не більше 472,30 грн*
За кордон Не більше 80 евро**
* Не більше 0,1 МЗП на 1 січня 2020 року.
** За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, з розрахунку за кожен такий день.

Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів

Вид доходів Ставка ЄСВ
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22%
Винагороди фізособам за цивільно-право-вими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД Підприємства та фізособи-під-приємці нараховують і сплачують 22% на суму винагороди
Допомога з ТВП (як перші п’ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби, допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів ФСС) Роботодавці нараховують і сплачують 22% на суму допомоги
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів всі роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на фонд оплати праці

Розрахунок норм тривалості робочого часу на 2020 рік

 

Показники

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Усього за 2019 рік
К-ть кален. днів 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
К-ть свят-кових і релігійних свят (число мі-яця, на яке припа-дає свято) 2

(1, 7)

1

(8)

1 (19) 2

(1, 9)

2 (7, 28) 1 (24) 1 (14) 1 (25) 11
К-ть робо-чих днів, п`ятиденний робочий  тиждень 21 20 21 21 19 20 23 20 22 21 21 22 251
К-ть календарних днів у місяці, які враховують у разі обчислення відпускних (календарні дні за мінусом святкових та неробочих) 29 29 30 29 29 28 31 30 30 30 30 30 *

Фінансовий відділ обласної організації Профспілки